Tečaj angleščine

 

NAZAJ

Cene so brez DDV, ker Ars Linguae, jezikovno-kulturni center ni več zavezanec za DDV.

Cene vključujejo organizacijo, izvedbo programa, vmesne in končni test, Ars Linguae potrdilo. Ne vključujejo učbeniškega kompleta, ki si ga lahko priskrbite sami ali v Ars Linguae, jezikovno-kulturnem centru.

ANGLEŠČINA splošni jezik

CEFR* STOPNJA IME TEČAJA ŠT.UR UR TEDENSKO DAN URA CENA** za TEČAJNIKA v SKUPINI
že več semestrov enaka!!
do 5 oseb od 6 do 8 oseb
A1 PRVA Popotniški Novost! 20 1x3 TOREK 16:30 – 18:55 199,60 € 133,10 €
Osnove angl. Novost! 20 2x3 TO- ČE 19:00 – 20:30 199,60 € 133,10 €
Osnove angl. Novost! 40 2x3 PONEDELJEK 16:00 – 18:25 399,20 € 239,55 €
A 1/1 Novost! 50 1x3 TOREK 7:00 – 9:25 415,00 €
A 1/1 50 1x3 ČETRTEK 16:30 – 18:55 511,50 € -5% *** 420,00 €
A 1/1 Novost! 50 1x3 TOREK 20:30 – 22:00 415,00 €
A 1 100 2x3 PON. – SR. 16:30 – 18:55 998,00 € -5% *** 665,35 €
A1 DRUGA A 2/1 50 1x3 PONEDELJEK 16:30 – 18:55 511,50 € 420,00 €
A2 TRETJA A 3/1 50 1x3 PONEDELJEK 16:30 – 18:55 511,50 € 420,00 €
A 3/2 50 1x3 SREDA 18:00 - 20:25 511,50 € 420,00 €
A2 ČETRTA A 4/1 50 1x3 PONEDELJEK 16:30 – 18:55 511,50 € 420,00 €
A 4/2 50 1x3 SREDA 16:30 - 18:00 511,50 € 420,00 €
B1 PETA A 5/1 50 1x3 ČETRTEK 18:00 – 20:25 511,50 € 420,00 €
B1 ŠESTA A 6/2 50 1x3 SREDA 09:00 – 11:25 511,50 € 420,00 €

ANGLEŠČINA certifikati

CEFR* STOPNJA IME TEČAJA ŠT.UR UR TEDENSKO DAN URA CENA** za TEČAJNIKA v SKUPINI
že več semestrov enaka!!
do 5 oseb od 6 do 8 oseb
B1 CERFTIFIKAT FCE Priprava na certifikat FCE 50 1x3 ČETRTEK 17:30 – 19:50 555,00 € 410,00 €
B2 CERFTIFIKAT CAE Priprava na certifikat CAE 50 1x3 ČETRTEK 19:00 – 21:15 555,00 € 410,00 €
C2 CERFTIFIKAT CPE Priprava na certifikat CPE 50 1x3 PETEK 18:00 – 20:25 720,00 € 520,00 €

ANGLEŠKA konverzacija

STOPNJA po CEFR* ŠT. UR tedensko št. ur DAN URA CENA ** za osebo v skupini od 6 oseb
že več semestrov enaka!!
A1 – A2 30 1x2 SREDA 18:30 – 20:00 369,00 €
B1 – B2 30 1x2 SREDA 17:00 – 18:30 369,00 €

UČENJE ANGLEŠČINE V DVOJICI

STOPNJA po CEFR* ŠT. UR tedensko št. ur DAN URA CENA** za osebo
že več semestrov enaka!!
A1 – C2 priporočeno: 30 po dogovoru 619,50 €

ANGLEŠČINA osvežitveni tečaj

CEFR* ŠT. UR tedensko št. ur DAN URA CENA** za TEČAJNIKA v SKUPINI
že več semestrov enaka!!
do 5 oseb od 6 do 8 oseb
A1 – C2 20 1x3 ČETRTEK 19:00 – 21:15 277,50 € 222,00 €
20 1x3 PONEDELJEK 19:00 – 21:15 369,00 € 224,60 €

ANGLEŠČINA poslovni jezik

CEFR* STOPNJA IME TEČAJA ŠT.UR UR TEDENSKO DAN URA CENA** za TEČAJNIKA v SKUPINI
že več semestrov enaka!!
do 5 oseb od 6 do 8 oseb
A1 POSLOVNA 1 AP 1 50 1x3 ČETRTEK 20:00 – 22:25 560,00 € 466,00 €
B1 Certifikat BEC PL. Priprava na certif. BEC PL. 70 2x3 ČETRTEK 19:00 – 21:25 720,00 € 600,00 €
B2 Certifikat BEC Vantage Priprava na certif. BEC V. 70 2x3 ČETRTEK 19:00 – 21:25 720,00 € 600,00 €
C1 Certifikat BEC Higher Priprava na certifi. BEC H. 70 2x3 ČETRTEK 16:45 – 18:10 720,00 € 600,00 €

INDIVIDUALNI TEČAJ ANGLEŠČINE

STOPNJA po CEFR* PRIPOROČENO ŠTEVILO UR CENA URE**
že več semestrov enaka!!
A1 – A2 30 34,00 €
B1 – B2 30 36,00 €
C1 – C2 30 39,00 €
POSLOVNI JEZIK 30 42,00 €
STROKOVNI JEZIK 30 50,00 €

SOS Linija : Inštrukcije iz Angleščine za osnovnošolce, dijake in študente

INDIVIDUALNE V DVOJICI SKUPINSKE
število ur po dogovoru 10 ur ali več po dogovoru 10 ur
CENA
že več semestrov enaka!!
27,00 € za pedagoško uro 25,00 € za pedagoško uro ob plačilu z gotovino 15,00 € za osebo za pedagoško uro 90,00 € za sklop desetih ur
število udeležencev učitelj dela le z enim udeležencem 2 udeleženca v skupini vsaj 4 udeleženci
začetek po dogovoru vsak ponedeljek

ANGLEŠČINA za mladostnike: Angleška delavnica od 10 do 16 let

STOPNJA po CEFR* ŠT. UR tedensko št. ur DAN URA CENA
A1 – C2 30-urna POLLETNA 2 pedagoški uri PETEK ali po dogovoru 16:30 – 18:00 ali po dogovoru 263,00 € (4 x 65,75 €)

ANGLEŠČINA za otroke: Angleška igralnica od 2 do 6 let in 7 do 9 let po Ars Linguae metodi

STOPNJA po CEFR* ŠT. UR tedensko št. ur PROGRAM DAN URA CENA
A1 10-tedenski sklop pedagoška ura za začetnike PO – STARTER 16:30 – 17:15 100,00 € (2 x 50,00 €)
PO – STARTER 17:30 – 18:15
15-tedenski sklop za začetnike TO – STARTER 16:45 – 17:30 150,00 € (3 x 50,00 €)
20-tedenski sklop 1. nadaljevalni tečaj ČE – A 16:30 – 17:15 200,00 € (4 x 50,00 €)
3. nadaljevalni tečaj TO – C 17:45 – 18:30
Tedenski sklopi so nakup za 10 oz. 15 oz. 20-urne igralnice, ki se vrstijo v zaporednih tednih. Odsotnost otroka se ne nadomešča. Več spodaj pod Pogoji.


*CEFR - Common European Framework of Reference for Languages (skupni evropski referenčni okvir za jezike)

POPUSTI

 • 5 % popust za nove Ars Linguae tečajnike za izbrane začetne Ars Linguae tečaje, ki so označeni v tabeli zgoraj (popust lahko koristi le fizična oseba)***,
 • 5 % popust, če pripeljete novega tečajnika,
 • 5 % popust za vpis drugega otroka iz iste družine,
 • 10 % popust ob istočasnem obiskovanju dveh tečajev,
 • 15 % popust za dijake, študente, upokojence in brezposelne (obvezno ustrezno dokazilo).
 • Ob istočasnem vpisu dveh udeležencev iz istega podjetja ima drugi 2 % popusta in tretji 3 % popustta ter vsak naslednji ima odstotek več popusta, če ni drugače dogovorjeno.
 • Popusti se ne seštevajo.

POGOJI

 • Pred začetkom Ars Linguae tečaja, delavnice ali igralnice se izpolni prijavnica osebno v tajništvu Ars Linguae, jezikovnokulturnega centra ali preko spleta: http://www.ars-linguae.com/prijava.html in se ob tem strinja s pogoji poslovanja Ars Linguae, jezikovno-kulturnega centra.
 • Na osnovi Ars Linguae predračuna se plača celotna vsota tečaja, delavnice ali igralnice na blagajni tajništva Ars Linguae, jezikovno-kulturnega centra ali preko e-bančništva.
 • Pri časovno daljših tečajih, delavnicah oz. igralnicah je plačilo možno v več obrokih (od dveh (2.) do osem (8) obrokov, ob vpisu v mesecu februarju do pet (5) oz. septembru do osem (8) obrokov), ki si mesečno sledijo in se jih poravna do petnajstega (15.) dne v tekočem mesecu. Ob zamudi plačila si Ars Linguae, jezikovno-kulturni center pridržuje pravico do obračuna zakonsko določenih zamudnih obresti oziroma do preklica obročnega plačevanja.
 • Plačilo individualnih ur se opravi vnaprej na blagajni ali preko e-bančništva na osnovi predračuna vsaj en (1) deloven dan pred začetkom tečaja. Znesek tečaja se lahko poravna v dveh (2) obrokih, zadnjega pred iztekom tečaja. Če se tečajnik individualnega pouka ne more udeležiti, o tem obvesti tajništvo na info@ars-linguae.com ali telefonske številke 080 98 10, 01/300 27 11 oz. 041/69 84 50 štiriindvajset (24) ur prej ali najkasneje do 9.30. ure, če tečaj poteka isti dan v popoldanskem ali večernem času. V nasprotnem primeru Ars Linguae, jezikovno-kulturni center šteje, da je bila storitev opravljena.
 • Izostanek s tečaja v paru ali skupini ali igralnici ali delavnici se ne nadomešča in ne vpliva na izvedbo srečanja programa ali na zmanjšanje zneska plačila
 • Pri jezikovni igralnici in delavnici si Ars Linguae, jezikovno-kulturni center pridružuje pravico, da v dogovoru s predavatelji in starši izključi otroka iz igralnice oz. delavnice, če se ugotovi, da otrok moti njen potek in ne želi sodelovati. V dogovoru se obisk igralnice oz. delavnice prestavi na naslednji semester in se staršem izda dobropis. Izostanek otroka iz igralnice oz. delavnice se ne nadomešča, saj gre ob nakupu vedno za sklop ur v skupini, ki kontinuirano poteka, in ne zmanjša zneska plačila.
 • Vplačani zneski tečajev se v obliki dobropisa lahko prenesejo v naslednji semester. Vplačana sredstva zapadejo 30. 6. naslednjega koledarskega leta za jesenski semester oziroma za pomladni semester do 30. 10. tekočega koledarskega leta. Ob nespoštovanju pogojev izpisa se vplačana sredstva ne povrnejo.
 • Ars Linguae, jezikovno-kulturni center si v primeru nezadostnega števila prijav pridružuje pravico do zamika začetka tečaja ali do povišanja stroškov izobraževanja ali do združevanja skupin ali do zmanjšanja števila ur. Pozor: tečaj za dve osebi je tečaj v dvojici in ne tečaj v skupini.
 • Ars Linguae, jezikovno-kulturni center lahko zaradi nezadostne zasedenosti skupine tečaj oz. delavnico oz. igralnico odpove in vplačana sredstva v celoti brezobrestno povrne.
 • Cena Ars Linguae tečaja, delavnice oz. igralnice velja za izbrani termin tečaja in se ga ne da prenesti ali nadomestiti. Izjema je bolezen ob priložitvi zdravniškega potrdila.
 • V primeru odpovedi ali upravičene prekinitve izobraževanja tečajnika (npr. bolezen nad 30 (trideset) dni, kar se dokazuje z zdravniškim potrdilom), le ta pisno z dokazili obvesti Ars Linguae, jezikovno-kulturni center vsaj 14 (štirinajst) dni prej, poravna stroške izobraževanja do konca tekočega meseca, izpisnino in manipulativne stroške v višini 25 (petindvajset) €. Pod opravičeno prekinitev se ne šteje pomanjkanja časa ali dopust ali za otroka počitnice, v takšnih primerih je tečajnik dolžan poravnati celoten strošek izobraževanja.
 • Podpis Ars Linguae prijavnice vključuje tudi Soglasje o uporabi osebnih podatkov z naslednjim besedilom:

  Soglašam, da lahko Ars Linguae, jezikovno-kulturni center zbira, vodi, uporablja, obdeluje in shranjuje moje osebne podatke v namen organiziranja in vodenja Ars Linguae aktivnosti ter zaradi lažje komunikacije. Soglašam, da mi lahko obcasno pošlje osebno porocilo preko SMS, klasicne ali e-pošte. Ars Linguae, jezikovno-kulturni center izjavlja, da bo moje podatke varoval v skladu z dolocili Pravilnika o zbiranju osebnih podatkov in varstvu osebnih podatkov in jih uporabljal izkljucno v namen obvešcanja Ars Linguae storitev in lažje komunikacije. Ars Linguae, jezikovno-kulturni center se obvezuje, da brez mojega soglasja ne bo posredoval ali dal mojih podatkov nepooblašceno v uporabo tretji osebi.